vitaj ! vitajte ! - welcome - bienvenue (à tous)

Slovenčina English français
ahoj ! hello! hi! salut !
dobré ráno
dobrý deň
good morning
good afternoon
bonjour
dobrý večer good evening bonsoir
dobrú noc good night bonne nuit
dovidenia goodbye, bye au revoir
veľa šťastia good luck bonne chance
bozk the kiss la bise, le bisou
Ľúbim ťa. Milujem ťa I love you Je t'aime
Ako sa máš ?
Ako sa máte ?
How are you? Comment vas-tu ?
Comment allez-vous ?
Dobre Fine. Well Bien
Ako sa voláš ?
Ako sa voláte ?
What's your name? Quel est ton nom ?
Quel est votre nom ?
Volám sa ... My name is ... Mon nom est ...
meno / mená name(s) nom(s)
priezvisko last name, family name nom de famille
pán
pani
slečna
mister
madam
miss
monsieur
madame
mademoiselle
prosím please s'il vous plaît
ďakujem (veľmi) thanks (so much) merci (beaucoup)
s radosťou
nie je začo
with pleasure avec plaisir
"de rien"
Nerozumiem I don't understand Je ne comprends pas
Som Francúz, Slovák I am French, Slovak Je suis Français, Slovaque
Hovoríte po
francúzsky, anglicky ?
Do you speak
French, English?
Parlez-vous
français, anglais ?
áno
nie
yes
no
oui
non
Ospravedlňujem sa I am sorry Je suis désolé
Prepáčte Pardon. Excuse me Pardon. Excusez-moi
pomoc help, aid l'aide