budík, budíček
alarm-clock : réveil

čas - time - temps

Slovenčina English français
hodinár clockmaker, watchmaker horloger
hodiny clock horloge
hodinky (wrist)watch montre
Koľko je hodín ? What time is it? Quelle heure est-il ?
hodina / hodiny hour(s) heure(s)
minúta minute "
sekunda / sekundy second(s) seconde(s)
ráno morning matin, matinée
poludnie
popoludnie
midday, noon
afternoon
midi
après-midi
deň / dni day(s) jour(s), journée(s)
večer evening soir, soirée
noc(i) night(s) nuit(s)
polnoc midnight minuit
predvčerom day before yesterday avant-hier
včera yesterday hier
dnes today aujourd'hui
zajtra tomorrow demain
pozajtra day after tomorrow après-demain
týždeň / týždne week(s) semaine(s)
víkend weekend fin de semaine
prázdniny, (dovolenka) holidays, vacation vacances
mesiac(e) month(s) mois
ročné obdobie season saison
rok(y) year(s) an(s), année(s)
šťastný nový rok ! Happy new year! Bonne année !
narodenie
narodeniny
birth
birthday
naissance
anniversaire
Všetko najlepšie
k narodeninám !
Happy birthday! Joyeux anniversaire !
Veľká noc Easter Pâques
Vianoce Christmas, Xmas Noël
darček(y), dar(y) gift(s) cadeau(x), don(s)
kalendár calendar calendrier
storočie
tisícročie
century
millennium
siècle
millénaire


Slovenčina English français
kedysi formerly jadis
minulosť
prítomnosť
budúcnosť
past
present
future
passé
présent
futur, avenir
minulý
budúci
last
next
précédent
suivant, prochain
obdobie period période
počas during pendant, durant
pred
po, potom
before
after, afterwards
avant
après, ensuite
teraz now maintenant
práve right now tout de suite
včas in time à temps
skoro, čoskoro
neskoro
early, soon
late
tôt, bientôt
tard
nikdy never jamais
zriedka, málokedy seldom, rarely rarement
niekedy sometimes parfois
občas from time to time de temps en temps
často often souvent
vždy
navždy
always
forever
toujours
pour toujours